Baderegler

Sørg altid for at bade sammen med nogle andre.

Når det er frostvejr må man ikke bade alene af sikkerhedsmæssige årsagen. Pas altid på bro og trappe, der kan være glat både i frost og vådt vejr. Tag noget med til at stå på, når du skifter tøj, så er det ikke koldt for fødderne.

Man kan bade både med og uden tøj, men i den kolde vintertid er det ubehageligt at stå med vådt badetøj.

Der er fri adgang til toiletfaciliteter i Skudehavnens fælleshus med nøglekort. Der ligger et nøglekort i den nederste skuffe i bordet i Valhal. Husk at lægge nøglekortet tilbage efter brug!

NB: Det er også muligt at få adgang til fælleshuset ved at købe en nøgle. Nærmere information fås ved henvendelse til formand Mie Laursen.