Indmeldelse

Indmeldelse kan ske ved udfyldelse af nedenstående skema.

Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr kr. 300,- samt et års kontingent kr. 400,-
Årligt kontingent er indtil videre kr. 400,-
Du får kontonr m.v. fra kassereren

INDMELDELSE

Indmeldelse

Ved indmeldelse bedes du venligst oplyse, hvis du har bådplads på Skudehavnen og oplys bådplads nr.
Dette for at undgå, at vi betaler kystsikringsbidrag for dig, hvis bådpladsen allerede betaler.