Aktiviteter

Strømmen skulle være ok igen. Det har været noget af et detektivarbejde at finde årsagen til afbrydelserne, men nu håber vi, at det bliver stabilt igen.

Vinterbadesæsonen slutter officielt den 15. maj. Men for at kompensere for tiden uden strøm slukker saunaen i år først den 31. maj. Husk at benytte badetøj fra den 1. maj af hensyn til øvrige gæster på badebroen.

 

LIDT OM SÆSONEN OG OM ALMINDELIGT GÆLDENDE REGLER

Valhal er kun for medlemmer.
Vi gør igen opmærksom på, at Valhal kun er for medlemmer. Det kan medføre ekskludering fra klubben at tage gæster med.

Rengøring
Vi beder dig om at være med til at holde Valhal pæn og ren.

Tag dit udendørs fodtøj af
og stil det på måtten lige inden for døren, når du kommer ind i Valhal.
Gulvet skal være rent at gå på for bare fødder og strømpesokker.

Aflåsning
Husk at tjekke, at døren er låst, inden du forlader Valhal.

Aktiviteter
Vikingerne har følgende fælles aktiviteter: Generalforsamling, Nytårskur samt Forårsgrill.
Herudover er der flere arrangementer sammen med andre vinterbadeklubber, f.eks: Vinterbadefestival i Skagen og Vinterbadetræf for vinterbaderne i Danmark.

Smitte og sygdom
VI beder dig som bruger af Valhal udvise ansvarlighed ved ikke at møde op, hvis du føler dig sløj eller bare har den mindste mistanke om, at du er smittet med corona, influenza eller andet.
Hjælp os med, at ingen bliver smittet i Valhal.

Parkering
Af hensyn til arbejdet med lystbådene beder vi dig parkere ved Skudehavnshusene.

 

SAUNAREGLER:

SAUNAEN ER TÆNDT INDTIL 31. MAJ 2024
Vinterbadesæsonen slutter officielt den 15. maj, men pga. den lange tid uden sauna, slukker vi først saunaen først d, 31. maj i år 🙂 Husk, at vi bærer badetøj fra 1. maj, af hensyn til omgivelserne.

For at passe på vores sauna, så husk:
– at hoppe i vandet før brug af saunaen. Dette af hygiejniske årsager.
– at medbringe håndklæder, når du sidder i saunaen (ryg, sæde og fødder) for at beskytte træværket.
– Ingen badetøj eller badesko i saunaen.
– herudover ingen brug af æteriske olier.

Brug din sunde fornuft
Vi vil gerne henstille til, at du bruger din sunde fornuft ved brugen af omklædningsrum og sauna. Fortsæt med at spritte af ved ankomst, hold afstand, og tænk på andre, hvis der er medlemmer, som venter på at komme i sauna.

Ovnen
Det er ikke tilladt at regulere temperaturen.
Max. 2 dl destilleret vand på stenene. Ingen havvand eller postevand.

Åbningstider sæson 15.09. 2023 – 15.05.2024.
NB: Mandag og torsdag må Valhal ikke benyttes mellem kl. 13 og 15 pga. rengøring.

Mandag kl. 6.00-13.00 og 15.00-20.00
Tirsdag kl.  6.00-21.00
Onsdag kl. 6.00-20.00
Torsdag kl. 6.00-13.00 og 15.00-21.00
Fredag kl. 6.00-20.00
Lørdag kl. 6.00-20.00
Søndag kl. 6.00-20.00

Prøveperiode – børn – forlænget periode
Der blev på generalforsamlingen vedtaget en prøveperiode, hvor medlemmer om søndagen kl. 15-16 må have lov til at medbringe egne børn eller børnebørn under 18 år. Det er vigtigt, at man her også overholder alle saunareglerne.

Vi vurderer, at prøveperioden er gået godt, så vi forlænger den til resten af sæsonen, dvs. til den 15. maj 2024.